Praktische gegevens

Repetities

Alle repetities vinden wekelijks plaats in het repetitielokaal in het Altena-instituut te Kontich (ingang via Edegemsesteenweg 116A of via het Altenapark, Antwerpsesteenweg 73). Tijdens de schoolvakanties zijn er GEEN repetities.

Het kinderkoor repeteert elke vrijdagavond van 19u tot 20u onder leiding van Fien Bouwens.

Het jeugdkoor repeteert elke vrijdagavond van 20u15 tot 21u15 onder leiding van Fien Bouwens.

We vragen aan onze koorleden om steeds en op tijd aanwezig te zijn.  Het is veel prettiger voor de groep om (zoveel mogelijk) met een voltallige groep te kunnen repeteren. De aangeleerde stukken kunnen zo sneller afgewerkt worden en er wordt geen tijd verloren met het telkens opnieuw instuderen. Ook bij optredens is ieders aanwezigheid belangrijk. Er wordt op elke stem gerekend.

Afwezigheden

Mocht het toch eens gebeuren dat je om een geldige reden niet aanwezig kan zijn, dan verwittig je Peter Janssens of je dirigent :

Peter Janssens : +32 486 46 36 81
Dirigent Fien Bouwens : +32 470 61 83 72

Uiteraard rekenen we wel op een groot engagement van iedereen zodat er vlot gerepeteerd kan worden en we prachtige uitvoeringen kunnen neerzetten.

Lidgeld

Zoals in elke vereniging wordt ook bij ons lidgeld betaald.  Wij proberen uiteraard dit bedrag zo laag mogelijk te houden.  Betalingen gebeuren steeds via overschrijving op rekeningnummer :

BE44 7785 9211 6145

Gelieve bij betaling duidelijk de naam van het koorlid te vermelden.